Thống kê Song Thủ Lô tháng 07/2017

Thống kê chi tiết tỷ lệ trúng Song Thủ Lô tháng 07/2017

Ngày Song Thủ Lô Kết Quả
31/07 06 – 31 Trúng 31 x 2
30/07 17 – 71 Trúng 17
29/07 15 – 51 Trượt
28/07 34 – 43 Trượt
27/07 60 – 81 Trúng 81
26/07 49 – 94 Trượt
25/07 16 – 61 Trúng 16 – 61
24/07 12 – 24 Trúng 12 – 24 x 2
23/07 06 – 60 Trượt
22/07 18 – 81 Trúng 81
21/07 01 – 10 Trúng 01
20/07 48 – 71 Trượt
19/07 45 – 54 Trượt
18/07 34 – 43 Trúng 43 x 3
17/07 36 – 66 Trúng 36
16/07 69 – 96 Trúng 69
15/07 08 – 80 Trượt
14/07 45 – 54 Trúng 54
13/07 69 – 96 Trượt
12/07 68 – 79 Trượt
11/07 16 – 61 Trúng 61
10/07 35 – 53 Trúng 53
09/07 21 – 23 Trúng 23
08/07 08 – 80 Trúng 80
07/07 01 – 10 Trượt
06/07 29 – 92 Trúng 29
05/07 37 – 54 Trượt
04/07 15 – 51 Trúng 15
03/07 48 – 84 Trượt
02/07 55 – 86 Trúng 55 x 2
01/07 45 – 77 Trúng 45 – 77

 

Danh Mục: Miền Bắc,Soi cầu,Song Thủ Lô

Thẻ : ,,,,