Thống kê Song Thủ Lô tháng 06/2017

Thống kê chi tiết tỷ lệ trúng Song Thủ Lô tháng 06/2017

Ngày Song Thủ Lô Kết Quả
30/06 37 – 73 Trúng 37 – 73
29/06 49 – 81 Trúng 49 – 81
28/06 80 – 93 Trúng 93
27/06 47 – 74 Trượt
26/06 45 – 54 Trúng 54 x 2
25/06 36 – 63 Trúng 63
24/06 37 – 95 Trượt
23/06 41 – 84 Trúng 84
22/06 18 – 81 Trúng 18 – 81
21/06 34 – 43 Trúng 34×2 43 x 2
20/06 07 – 70 Trượt
19/06 12 – 21 Trúng 12 – 21
18/06 23 – 32 Trúng 32 x 2
17/06 58 – 85 Trượt
16/06 15 – 88 Trúng 88
15/06 04 – 40 Trượt
14/06 15 – 51 Trúng 15
13/06 39 – 93 Trúng 39
12/06 01 – 10 Trúng 01
11/06 25 – 52 Trượt
10/06 79 – 97 Trượt
09/06 59 – 98 Trúng 98
08/06 58 – 85 Trúng 56 – 85
07/06 19 – 91 Trượt
06/06 08 – 80 Trúng 80
05/06 35 – 53 Trúng 35
04/06 39 – 93 Trúng 93
03/06 25 – 52 Trượt
02/06 29 – 92 Trượt
01/06 57 – 75 Trúng 75

 

Danh Mục: Miền Bắc,Soi cầu,Song Thủ Lô

Thẻ : ,,,,