Thống kê Song Thủ Lô VIP tháng 08/2017

Thống kê chi tiết dịch vụ soi cầu song thủ lô tháng 08/2017

Ngày Song Thủ Lô Kết Quả
31/08 45 – 15 Trượt
30/08 15 – 51 Trượt
29/08 58 – 85 Trượt
28/08 45 – 54 Trúng 54
27/08 41 – 14 Trượt
26/08 61 – 31 Trượt
25/08 83 – 14 Trượt
24/08 81 – 56 Trượt
23/08 83 – 14 Trúng 83 – 14
22/08 14 – 41 Trúng 41
21/08 45 – 54 Trúng 54
20/08 03 – 59 Trượt
19/08 70 – 12 Trượt
18/08 21 – 56 Trúng 56
17/08 31 – 23 Trượt
16/08 60 – 94 Trượt
15/08 18 – 60 Trượt
14/08 73 – 54 Trúng 54 x 2
13/08 45 – 54 Trúng 45
12/08 23 – 32 Trúng 32
11/08 18 – 31 Trúng 31
10/08 09 – 90 Trượt
09/08 68 – 86 Trúng 68 – 86
08/08 01 – 91 Trượt
07/08 81 – 35 Trúng 35 x 3
06/08 38 – 80 Trượt
05/08 45 – 54 Trượt
04/08 31 – 68  Trúng 31 x 2 – 68×1
03/08 12 – 45 Trượt
02/08 81 – 70  Trượt
01/08 16 – 61 Trượt

 

Danh Mục: Miền Bắc,Soi cầu,Song Thủ Lô

Thẻ : ,,,