Thống kê soi cầu bạch thủ lô vip tháng 08/2017

Thống kê tỷ lệ trúng dịch vụ soi cầu bạch thủ tháng 08/2017

Ngày Bạch Thủ Lô Kết Quả
31/08 38 ( lót 83 ) Trúng 83×2
30/08 21 ( lót 71 ) Trúng 71 – 21×2
29/08 41 ( lót 45 ) Trúng 41
28/08 09 ( lót 94 ) Trượt
27/08 01 ( lót 31 ) Trúng 31
26/08 54 ( lót 14 ) Trượt
25/08 18 ( lót 52 ) Trượt
24/08 25 ( lót 31 ) Trúng 31
23/08 54 ( lót 91 ) Trúng 54
22/08 18 ( lót 63 ) Trượt
21/08 80 ( lót 38 ) Trượt
20/08 24 ( lót 76 ) Trúng 24
19/08 05 ( lót 91 ) Trúng 05
18/08 59 ( lót 72 ) Trúng 56
17/08 54 ( lót 68 ) Trượt
16/08 60 ( lót 94 ) Trượt
15/08 70 ( lót 31 ) Trúng 70 – 31
14/08 95 ( lót 51 ) Trượt
13/08 70 ( lót 37 ) Trúng 70 – 37×3
12/08 48 ( lót 91 ) Trượt
11/08 35 ( lót 95 ) Trượt
10/08 06 ( lót 60 ) Trượt
09/08 36 ( lót 56 ) Trúng 36×2
08/08 06 ( lót 80 ) Trượt
07/08 32 ( lót 15 ) Trượt
06/08 70 ( lót 30 ) Trượt
05/08 95 ( lót 13 ) Trượt
04/08 73 ( lót 52 ) Trượt
03/08 81 ( lót 70 ) Trượt
02/08 18 ( lót 93 )  Trượt
01/08 01 ( lót 91 ) Trúng 01 – 91

 

Danh Mục: Bạch Thủ Lô,Miền Bắc,Soi cầu

Thẻ : ,