Thống kê giải đặc biệt Xổ Số Miền Bắc - Thống kê Đặc Biệt XSMB

Hôm nay: Thứ hai, ngày 25/1/2021

Thống kê đầu giải đặc biệt

Đầu số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
1 27 lần 29/12/2020 73 lần
5 18 lần 7/1/2021 60 lần
2 17 lần 8/1/2021 72 lần
0 14 lần 11/1/2021 62 lần
9 8 lần 17/1/2021 52 lần
7 6 lần 19/1/2021 46 lần
4 5 lần 20/1/2021 67 lần
3 4 lần 21/1/2021 65 lần
6 2 lần 23/1/2021 65 lần
8 1 lần 24/1/2021 67 lần

Thống kê đuôi giải đặc biệt

Đuôi số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
2 13 lần 12/1/2021 83 lần
8 11 lần 14/1/2021 107 lần
6 9 lần 16/1/2021 57 lần
9 7 lần 18/1/2021 72 lần
7 6 lần 19/1/2021 62 lần
5 5 lần 20/1/2021 62 lần
1 4 lần 21/1/2021 72 lần
4 3 lần 22/1/2021 92 lần
0 2 lần 23/1/2021 62 lần
3 1 lần 24/1/2021 58 lần

Thống kê tổng giải đặc biệt

Tổng số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
2 19 lần 6/1/2021 85 lần
8 17 lần 8/1/2021 68 lần
7 14 lần 11/1/2021 55 lần
5 12 lần 13/1/2021 63 lần
3 7 lần 18/1/2021 78 lần
9 5 lần 20/1/2021 92 lần
4 4 lần 21/1/2021 63 lần
0 3 lần 22/1/2021 54 lần
6 2 lần 23/1/2021 67 lần
1 1 lần 24/1/2021 66 lần
Thống kê chạm
Đầu 1(27 lần) 5(18 lần) 2(17 lần) 0(14 lần) 9(8 lần) 7(6 lần) 4(5 lần) 3(4 lần) 6(2 lần) 8(1 lần)
Đuôi 2(13 lần) 8(11 lần) 6(9 lần) 9(7 lần) 7(6 lần) 5(5 lần) 1(4 lần) 4(3 lần) 0(2 lần) 3(1 lần)
Tổng 2(19 lần) 8(17 lần) 7(14 lần) 5(12 lần) 3(7 lần) 9(5 lần) 4(4 lần) 0(3 lần) 6(2 lần) 1(1 lần)
Chưa mở thưởng
Cầu lô đẹp nhất ngày 25/1/2021
13,31
12,21
15,51
17,71
37,73
57,75
14,41
78,87
11,66
23,32
Cầu đặc biệt đẹp ngày 25/1/2021
28,82
27,72
26,62
23,32
22
25,52
24,42
38,83
78,87
18,81
Backtotop