Thống kê giải đặc biệt Xổ Số Miền Bắc - Thống kê Đặc Biệt XSMB

Hôm nay: Thứ hai, ngày 14/6/2021

Thống kê đầu giải đặc biệt

Đầu số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
0 18 lần 27/5/2021 62 lần
5 14 lần 31/5/2021 60 lần
1 12 lần 2/6/2021 73 lần
3 10 lần 4/6/2021 65 lần
2 7 lần 7/6/2021 72 lần
6 6 lần 8/6/2021 65 lần
9 5 lần 9/6/2021 52 lần
4 3 lần 11/6/2021 67 lần
8 2 lần 12/6/2021 67 lần
7 1 lần 13/6/2021 46 lần

Thống kê đuôi giải đặc biệt

Đuôi số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
5 21 lần 24/5/2021 62 lần
7 16 lần 29/5/2021 62 lần
4 12 lần 2/6/2021 92 lần
1 11 lần 3/6/2021 72 lần
0 10 lần 4/6/2021 62 lần
2 7 lần 7/6/2021 83 lần
6 6 lần 8/6/2021 57 lần
8 3 lần 11/6/2021 107 lần
3 2 lần 12/6/2021 58 lần
9 1 lần 13/6/2021 72 lần

Thống kê tổng giải đặc biệt

Tổng số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
0 32 lần 13/5/2021 54 lần
7 23 lần 22/5/2021 55 lần
5 12 lần 2/6/2021 63 lần
3 10 lần 4/6/2021 78 lần
9 8 lần 6/6/2021 92 lần
4 7 lần 7/6/2021 63 lần
8 5 lần 9/6/2021 68 lần
2 3 lần 11/6/2021 85 lần
1 2 lần 12/6/2021 66 lần
6 1 lần 13/6/2021 67 lần
Thống kê chạm
Đầu 0(18 lần) 5(14 lần) 1(12 lần) 3(10 lần) 2(7 lần) 6(6 lần) 9(5 lần) 4(3 lần) 8(2 lần) 7(1 lần)
Đuôi 5(21 lần) 7(16 lần) 4(12 lần) 1(11 lần) 0(10 lần) 2(7 lần) 6(6 lần) 8(3 lần) 3(2 lần) 9(1 lần)
Tổng 0(32 lần) 7(23 lần) 5(12 lần) 3(10 lần) 9(8 lần) 4(7 lần) 8(5 lần) 2(3 lần) 1(2 lần) 6(1 lần)
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 14/6/2021
45,54
47,74
04,40
44,99
24,42
57,75
37,73
14,41
35,53
79,97
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 14/6/2021
05,50
56,65
03,30
00
07,70
45,54
06,60
36,63
35,53
57,75
Backtotop