Thống kê giải đặc biệt Xổ Số Miền Bắc - Thống kê Đặc Biệt XSMB

Hôm nay: Thứ ba, ngày 16/8/2022

Thống kê đầu giải đặc biệt

Đầu số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
4 49 lần 28/6/2022 67 lần
6 16 lần 31/7/2022 65 lần
5 15 lần 1/8/2022 60 lần
3 14 lần 2/8/2022 65 lần
9 9 lần 7/8/2022 52 lần
2 8 lần 8/8/2022 72 lần
8 5 lần 11/8/2022 67 lần
7 4 lần 12/8/2022 46 lần
0 3 lần 13/8/2022 62 lần
1 1 lần 15/8/2022 73 lần

Thống kê đuôi giải đặc biệt

Đuôi số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
4 26 lần 21/7/2022 92 lần
8 21 lần 26/7/2022 107 lần
5 9 lần 7/8/2022 62 lần
1 8 lần 8/8/2022 72 lần
9 6 lần 10/8/2022 72 lần
2 5 lần 11/8/2022 83 lần
0 4 lần 12/8/2022 62 lần
6 3 lần 13/8/2022 57 lần
3 2 lần 14/8/2022 61 lần
7 1 lần 15/8/2022 62 lần

Thống kê tổng giải đặc biệt

Tổng số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
5 27 lần 20/7/2022 63 lần
2 22 lần 25/7/2022 85 lần
9 17 lần 30/7/2022 92 lần
1 12 lần 4/8/2022 66 lần
3 8 lần 8/8/2022 78 lần
0 5 lần 11/8/2022 54 lần
7 4 lần 12/8/2022 55 lần
6 3 lần 13/8/2022 67 lần
4 2 lần 14/8/2022 63 lần
8 1 lần 15/8/2022 68 lần
Thống kê chạm
Đầu 4(49 lần) 6(16 lần) 5(15 lần) 3(14 lần) 9(9 lần) 2(8 lần) 8(5 lần) 7(4 lần) 0(3 lần) 1(1 lần)
Đuôi 4(26 lần) 8(21 lần) 5(9 lần) 1(8 lần) 9(6 lần) 2(5 lần) 0(4 lần) 6(3 lần) 3(2 lần) 7(1 lần)
Tổng 5(27 lần) 2(22 lần) 9(17 lần) 1(12 lần) 3(8 lần) 0(5 lần) 7(4 lần) 6(3 lần) 4(2 lần) 8(1 lần)
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 16/8/2022
17,71
13,31
19,91
01,10
12,21
23,32
02,20
79,97
37,73
47,74
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 16/8/2022
01,10
03,30
18,81
17,71
16,61
06,60
08,80
07,70
14,41
15,51
Backtotop