Thống kê giải đặc biệt Xổ Số Miền Bắc - Thống kê Đặc Biệt XSMB

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 18/9/2021

Thống kê đầu giải đặc biệt

Đầu số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
1 27 lần 22/8/2021 73 lần
7 23 lần 26/8/2021 46 lần
0 21 lần 28/8/2021 62 lần
8 19 lần 30/8/2021 67 lần
2 8 lần 10/9/2021 72 lần
4 5 lần 13/9/2021 67 lần
5 4 lần 14/9/2021 60 lần
6 3 lần 15/9/2021 65 lần
9 2 lần 16/9/2021 52 lần
3 1 lần 17/9/2021 65 lần

Thống kê đuôi giải đặc biệt

Đuôi số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
2 32 lần 17/8/2021 83 lần
6 19 lần 30/8/2021 57 lần
7 17 lần 1/9/2021 62 lần
1 13 lần 5/9/2021 72 lần
4 7 lần 11/9/2021 92 lần
8 5 lần 13/9/2021 107 lần
9 4 lần 14/9/2021 72 lần
5 3 lần 15/9/2021 62 lần
3 2 lần 16/9/2021 58 lần
0 1 lần 17/9/2021 62 lần

Thống kê tổng giải đặc biệt

Tổng số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
8 30 lần 19/8/2021 68 lần
5 23 lần 26/8/2021 63 lần
7 13 lần 5/9/2021 55 lần
0 12 lần 6/9/2021 54 lần
6 9 lần 9/9/2021 67 lần
9 7 lần 11/9/2021 92 lần
4 4 lần 14/9/2021 63 lần
1 3 lần 15/9/2021 66 lần
2 2 lần 16/9/2021 85 lần
3 1 lần 17/9/2021 78 lần
Thống kê chạm
Đầu 1(27 lần) 7(23 lần) 0(21 lần) 8(19 lần) 2(8 lần) 4(5 lần) 5(4 lần) 6(3 lần) 9(2 lần) 3(1 lần)
Đuôi 2(32 lần) 6(19 lần) 7(17 lần) 1(13 lần) 4(7 lần) 8(5 lần) 9(4 lần) 5(3 lần) 3(2 lần) 0(1 lần)
Tổng 8(30 lần) 5(23 lần) 7(13 lần) 0(12 lần) 6(9 lần) 9(7 lần) 4(4 lần) 1(3 lần) 2(2 lần) 3(1 lần)
doithuongonline
doithuongthecao
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 18/9/2021
35,53
17,71
39,93
25,52
58,85
15,51
05,50
13,31
67,76
47,74
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 18/9/2021
57,75
37,73
35,53
07,70
67,76
45,54
77
47,74
79,97
17,71
Backtotop