Thống Kê Giải Đặc Biệt Hôm Nay - Thống kê KQXSMB Giải Đặc Biệt

Hôm nay: Thứ tư, ngày 17/8/2022

HAI SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT CÓ XÁC SUẤT VỀ CAO NHẤT TRONG NGÀY
SỐ THỨ NHẤT SỐ THỨ hai SỐ THỨ ba SỐ THỨ tư
21 24 05 43
23 67 11 81
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
15 17 lần 93 17 lần
31 15 lần 40 13 lần
46 12 lần 37 12 lần
55 12 lần 91 12 lần
06 11 lần 89 11 lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
68 2 lần 65 3 lần
79 3 lần 63 4 lần
51 4 lần 12 5 lần
11 5 lần 84 5 lần
47 5 lần 61 5 lần

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 04
Ngày 16/8/2022 05904

Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt Loto Đặc biệt ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 04
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
21 3 lần 24 3 lần 05 3 lần 43 2 lần 23 2 lần
67 2 lần 11 2 lần 81 2 lần 93 2 lần 74 2 lần
48 2 lần 07 2 lần 41 2 lần 03 2 lần 69 1 lần
97 1 lần 18 1 lần 47 1 lần 22 1 lần 98 1 lần
75 1 lần 30 1 lần 83 1 lần 71 1 lần 26 1 lần
45 1 lần 20 1 lần 09 1 lần 53 1 lần 15 1 lần
13 1 lần 00 1 lần 96 1 lần 54 1 lần 28 1 lần
16 1 lần 95 1 lần 89 1 lần 42 1 lần 70 1 lần
72 1 lần 27 1 lần
Thống kê chạm
Đầu 2(13 lần) 0(9 lần) 4(9 lần) 1(6 lần) 7(6 lần) 9(6 lần) 8(4 lần) 6(3 lần) 5(2 lần) 3(1 lần)
Đuôi 3(11 lần) 1(10 lần) 7(7 lần) 5(7 lần) 4(6 lần) 8(5 lần) 0(4 lần) 2(3 lần) 9(3 lần) 6(3 lần)
Tổng 5(10 lần) 3(9 lần) 7(9 lần) 2(9 lần) 9(9 lần) 6(7 lần) 1(5 lần) 4(4 lần) 8(4 lần) 0(3 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 04 vào ngày trước đó
Ngày 16/8/2022 05904

Ngày xuất hiện Loto Đặc biệt Loto Đặc biệt ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt

Các giải đặc biệt XSMB ngày 17/8 hằng năm

Năm 2021 17/8/2021 68162
Năm 2020 17/8/2020 30548
Năm 2019 17/8/2019 84598
Năm 2018 17/8/2018 92527
Năm 2017 17/8/2017 36271
Năm 2016 17/8/2016 08257
Năm 2015 17/8/2015 68631
Năm 2014 17/8/2014 67059
Năm 2013 17/8/2013 16802
Năm 2012 17/8/2012 78317
Năm 2011 17/8/2011 24396
Năm 2010 17/8/2010 67884
Năm 2009 17/8/2009 95574
Năm 2008 17/8/2008 20221
Năm 2007 17/8/2007 25511
Năm 2006 17/8/2006 84688
Năm 2005 17/8/2005 11369
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 17/8/2022
06,60
46,64
04,40
02,20
08,80
24,42
44,99
49,94
07,70
68,86
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 17/8/2022
24,42
04,40
02,20
48,84
08,80
44
28,82
22
09,90
49,94
Backtotop