Thống kê Bạch Thủ Lô tháng 06/2017

Thống kê chi tiết tỷ lệ trúng Bạch Thủ Lô tháng 06/2017

Ngày Bạch Thủ Lô Kết Quả
30/06 23 ( lót 32 ) Trúng 32
29/06 03 ( lót 79 ) Trúng 03
28/06 39 ( lót 93 ) Trúng 93 – 39
27/06 03 ( lót 09 ) Trúng 03
26/06 50 ( lót 03 )  Trượt
25/06 08 ( lót 86 )  Trúng 86
24/06 48 ( lót 35 ) Trúng 48 x 2
23/06 13 ( lót 15 ) Trúng 13
22/06 02 ( lót 61 ) Trượt
21/06 56 ( lót 23 ) Trượt
20/06 25 ( lót 98 )  Trúng 98
19/06 94 ( lót 02 ) Trúng 02
18/06 29 ( lót 12 )  Trúng 29
17/06 18 ( lót 51 ) Trúng 18
16/06 69 ( lót 32 ) Trượt
15/06 80 ( lót 18 )  Trượt
14/06 48 ( lót 10 )  Trúng 48 – 10
13/06 38 ( lót 12 ) Trúng 38
12/06 32 ( lót 71 ) Trúng 32 x 2
11/06 26 ( lót 76 ) Trượt
10/06 00 ( lót 88 ) Trúng 00
09/06 10 ( lót 38 ) Trúng 38 x 2
08/06 07 ( lót 71 ) Trượt
07/06 48 ( lót 85 ) Trúng 48 x 2
06/06 14 ( lót 57 ) Trượt
05/06 07 ( lót 60 ) Trúng 07
04/06 15 ( lót 50 ) Trúng 15 – 50
03/06 81 ( lót 32 ) Trượt
02/06 03 ( lót 89 ) Trúng 89
01/06 11 ( lót 75 ) Trúng 75 – 11

 

Danh Mục: Bạch Thủ Lô,Miền Bắc,Soi cầu

Thẻ : ,