Anh Vinh chốt số tháng 07/2017

Thống kê chi tiết hiệu quả dịch vụ soi cầu xổ số miền bắc được tư vấn bởi cao thủ chốt số Anh Vinh tháng 07/2017

Ngày Cầu đẹp cao thủ Anh Vinh Kết Quả
31/07 82 – 65 – 26 Trúng lô 65
30/07 40 – 56 – 29 Trúng lô 40 – 56
29/07 63 – 87 – 25  Trượt
28/07 54 – 04 – 46  Trúng lô 54 x 2
27/07 32 – 83 – 47  Trúng lô 47
26/07 98 – 24 – 85   Trúng lô 24
25/07 74 – 65 – 02  Trượt
24/07 88 – 65 – 16  Trúng lô 88
23/07 06 – 38 – 65  Trượt
22/07 16 – 32 – 64 Trúng lô 32 – 16
21/07 62 – 15 – 73 Trượt
20/07 40 – 19 – 08 Trúng lô 19
19/07 34 – 50 – 29  Trượt
18/07 42 – 31 – 76 Trúng lô 31
17/07 34 – 50 – 29 Trượt
16/07 75 – 56 – 18 Trúng lô 18
15/07 03 – 41 – 32 Trúng lô 32 x 2
14/07 46 – 19 – 82  Trượt
13/07 18 – 53 – 33 Trúng lô 18
12/07 56 – 11 – 83 Trượt
11/07 03 – 38 – 71 Trúng 38 – 03 x 2
10/07 92 – 91 – 34  Trượt
09/07 27 – 36 – 53 Trúng lô 53 x 2
08/07 65 – 53 – 40  Trượt
07/07 05 – 22 – 86 Trúng lô 22
06/07 65 – 93 – 10  Trượt
05/07 50 – 17 – 10 Trúng lô 50 x 2
04/07 11 – 66 – 83 Trúng lô 11
03/07 53 – 30 – 83 Trượt
02/07 50 – 06 – 75 Trúng lô 75
01/07 42 – 85 – 40 Trúng lô 85

 

Thống kê Anh Vinh chốt số tháng 06/2017

 

Danh Mục: Anh Vinh,Cao thủ chốt số

Thẻ : ,,