Lô Gan MB - Lô Gan Miền Bắc - Thống kê Lô Gan XSMB

Hôm nay: Thứ tư, ngày 19/1/2022

LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY

Lô gan Lần chưa về Về gần nhất Lô gan cực đại
66 15 lần 3/1/2022 29 lần
76 14 lần 4/1/2022 25 lần
71 12 lần 6/1/2022 28 lần
83 12 lần 6/1/2022 27 lần
47 10 lần 8/1/2022 29 lần
59 10 lần 8/1/2022 24 lần

CẶP LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY

Lô gan Lần chưa về Về gần nhất Lô gan cực đại
15 - 51 123 lần 17/9/2021 124 lần
37 - 73 110 lần 30/9/2021 125 lần
69 - 96 57 lần 22/11/2021 147 lần
48 - 84 54 lần 25/11/2021 74 lần
23 - 32 54 lần 25/11/2021 95 lần
01 - 10 38 lần 11/12/2021 146 lần
68 - 86 36 lần 13/12/2021 87 lần
79 - 97 31 lần 18/12/2021 105 lần
07 - 70 30 lần 19/12/2021 153 lần
39 - 93 29 lần 20/12/2021 127 lần
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 19/1/2022
26,62
29,92
24,42
58,85
28,82
06,60
45,54
56,65
59,95
47,74
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 19/1/2022
29,92
49,94
68,86
69,96
89,98
28,82
39,93
59,95
99
24,42
Backtotop