Thống kê đầu đuôi XSMB - Tổng hợp KQXSMB theo đầu đuôi

Hôm nay: Chủ nhật, ngày 18/4/2021

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 18/4/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17-04-2021 2 lần4 lần5 lần2 lần0 lần4 lần1 lần0 lần6 lần3 lần
16-04-2021 4 lần3 lần5 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần4 lần2 lần
15-04-2021 3 lần4 lần1 lần6 lần6 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần
14-04-2021 3 lần3 lần2 lần6 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
13-04-2021 4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần4 lần5 lần
12-04-2021 0 lần6 lần1 lần3 lần5 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần
11-04-2021 2 lần2 lần6 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần5 lần2 lần
10-04-2021 1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần4 lần5 lần3 lần
09-04-2021 2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần3 lần5 lần
08-04-2021 4 lần3 lần2 lần4 lần4 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
Tổng 25 lần30 lần25 lần33 lần30 lần24 lần19 lần17 lần38 lần29 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 18-04-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
17-04-2021 5 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần0 lần1 lần4 lần4 lần
16-04-2021 2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần4 lần3 lần5 lần3 lần
15-04-2021 3 lần2 lần5 lần3 lần2 lần1 lần6 lần3 lần0 lần2 lần
14-04-2021 2 lần3 lần5 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
13-04-2021 4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần5 lần1 lần1 lần
12-04-2021 2 lần0 lần6 lần0 lần1 lần3 lần6 lần2 lần2 lần5 lần
11-04-2021 5 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần
10-04-2021 1 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần6 lần4 lần2 lần0 lần
09-04-2021 1 lần6 lần3 lần5 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
08-04-2021 4 lần2 lần3 lần3 lần4 lần0 lần2 lần5 lần2 lần2 lần
Tổng 29 lần23 lần36 lần25 lần23 lần24 lần33 lần28 lần24 lần25 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
17-04-2021 4 lần5 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần5 lần3 lần0 lần
16-04-2021 0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần7 lần1 lần4 lần6 lần
15-04-2021 9 lần4 lần0 lần2 lần0 lần2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần
14-04-2021 1 lần4 lần6 lần2 lần2 lần6 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
13-04-2021 3 lần6 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần4 lần5 lần1 lần
12-04-2021 3 lần0 lần3 lần2 lần0 lần1 lần4 lần7 lần3 lần4 lần
11-04-2021 2 lần4 lần2 lần6 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
10-04-2021 4 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần
09-04-2021 2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần
08-04-2021 1 lần2 lần3 lần3 lần7 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần
Tổng 29 lần30 lần22 lần27 lần22 lần24 lần32 lần31 lần29 lần24 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 18/4/2021
25,52
22,77
08,80
07,70
29,92
02,20
37,73
38,83
39,93
56,65
Cầu đặc biệt đẹp ngày 18/4/2021
89,98
28,82
29,92
39,93
79,97
78,87
38,83
23,32
99
27,72
Backtotop