Thống kê đầu đuôi XSMB - Tổng hợp KQXSMB theo đầu đuôi

Hôm nay: Thứ năm, ngày 20/1/2022

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 20/1/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20-01-2022 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
19-01-2022 3 lần0 lần1 lần4 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần5 lần
18-01-2022 3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần4 lần3 lần4 lần3 lần5 lần
17-01-2022 3 lần1 lần2 lần5 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần4 lần
16-01-2022 3 lần5 lần2 lần5 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
15-01-2022 4 lần2 lần5 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
14-01-2022 3 lần5 lần3 lần4 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần
13-01-2022 3 lần4 lần4 lần4 lần0 lần3 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
12-01-2022 2 lần5 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần6 lần
11-01-2022 6 lần3 lần2 lần4 lần1 lần4 lần1 lần0 lần4 lần2 lần
10-01-2022 2 lần0 lần3 lần3 lần3 lần4 lần4 lần3 lần4 lần1 lần
Tổng 32 lần26 lần26 lần31 lần20 lần30 lần27 lần20 lần26 lần32 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 20-01-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
20-01-2022 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
19-01-2022 3 lần3 lần0 lần5 lần2 lần2 lần4 lần1 lần7 lần0 lần
18-01-2022 3 lần1 lần3 lần1 lần7 lần4 lần3 lần1 lần4 lần0 lần
17-01-2022 2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần6 lần
16-01-2022 0 lần2 lần4 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần5 lần5 lần
15-01-2022 3 lần2 lần4 lần2 lần4 lần0 lần2 lần7 lần1 lần2 lần
14-01-2022 3 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần
13-01-2022 2 lần4 lần4 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần7 lần1 lần
12-01-2022 2 lần4 lần2 lần6 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
11-01-2022 2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần4 lần6 lần
10-01-2022 1 lần3 lần3 lần6 lần4 lần3 lần4 lần2 lần1 lần0 lần
Tổng 21 lần26 lần30 lần26 lần31 lần22 lần24 lần25 lần38 lần27 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
20-01-2022 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
19-01-2022 2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần4 lần4 lần3 lần3 lần2 lần
18-01-2022 1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần4 lần1 lần0 lần6 lần
17-01-2022 2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần1 lần5 lần4 lần1 lần
16-01-2022 3 lần3 lần5 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần
15-01-2022 3 lần1 lần1 lần0 lần5 lần3 lần0 lần3 lần7 lần4 lần
14-01-2022 3 lần4 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
13-01-2022 4 lần5 lần3 lần5 lần3 lần0 lần2 lần0 lần1 lần4 lần
12-01-2022 5 lần3 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
11-01-2022 0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần9 lần4 lần2 lần
10-01-2022 6 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần7 lần
Tổng 29 lần24 lần27 lần26 lần28 lần22 lần24 lần32 lần25 lần33 lần
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 20/1/2022
78,87
38,83
68,86
48,84
37,73
34,43
46,64
36,63
35,53
33,88
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 20/1/2022
18,81
17,71
78,87
13,31
11
19,91
16,61
89,98
38,83
68,86
Backtotop