Thống kê đầu đuôi XSMB - Tổng hợp KQXSMB theo đầu đuôi

Hôm nay: Thứ năm, ngày 28/10/2021

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 28/10/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28-10-2021 3 lần2 lần4 lần6 lần0 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
27-10-2021 3 lần6 lần2 lần2 lần4 lần0 lần5 lần1 lần2 lần2 lần
26-10-2021 5 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
25-10-2021 1 lần1 lần6 lần3 lần3 lần7 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
24-10-2021 2 lần2 lần6 lần0 lần3 lần4 lần4 lần2 lần0 lần4 lần
23-10-2021 2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần4 lần
22-10-2021 4 lần4 lần3 lần0 lần1 lần1 lần7 lần5 lần1 lần1 lần
21-10-2021 2 lần1 lần5 lần1 lần2 lần5 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
20-10-2021 1 lần3 lần3 lần3 lần4 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần
19-10-2021 4 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần3 lần
18-10-2021 4 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần
Tổng 31 lần30 lần41 lần27 lần27 lần33 lần36 lần25 lần22 lần25 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 28-10-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
28-10-2021 5 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần5 lần2 lần
27-10-2021 3 lần2 lần2 lần2 lần5 lần0 lần7 lần3 lần2 lần1 lần
26-10-2021 3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần6 lần
25-10-2021 2 lần5 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần5 lần1 lần
24-10-2021 3 lần2 lần5 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần
23-10-2021 2 lần5 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần5 lần2 lần
22-10-2021 4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
21-10-2021 2 lần1 lần4 lần0 lần2 lần2 lần1 lần6 lần7 lần2 lần
20-10-2021 2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần5 lần2 lần5 lần
19-10-2021 4 lần2 lần3 lần4 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
18-10-2021 3 lần4 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần5 lần
Tổng 33 lần31 lần29 lần25 lần32 lần21 lần29 lần30 lần38 lần29 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
28-10-2021 1 lần2 lần3 lần4 lần5 lần4 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
27-10-2021 3 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần1 lần4 lần
26-10-2021 4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần4 lần4 lần
25-10-2021 4 lần0 lần1 lần7 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần4 lần
24-10-2021 3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần0 lần5 lần3 lần4 lần2 lần
23-10-2021 3 lần0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần4 lần4 lần
22-10-2021 3 lần3 lần4 lần0 lần1 lần2 lần5 lần3 lần5 lần1 lần
21-10-2021 6 lần3 lần7 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
20-10-2021 4 lần7 lần3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần
19-10-2021 3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
18-10-2021 4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần7 lần2 lần5 lần
Tổng 38 lần26 lần29 lần31 lần24 lần24 lần32 lần28 lần32 lần33 lần
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 29/10/2021
34,43
48,84
36,63
45,54
68,86
35,53
59,95
58,85
13,31
56,65
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 29/10/2021
35,53
05,50
34,43
14,41
59,95
57,75
45,54
58,85
15,51
36,63
Backtotop