Thống kê đầu đuôi XSMB - Tổng hợp KQXSMB theo đầu đuôi

Hôm nay: Thứ năm, ngày 6/10/2022

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 6/10/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
05-10-2022 2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần3 lần2 lần
04-10-2022 3 lần3 lần2 lần6 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
03-10-2022 2 lần4 lần2 lần4 lần2 lần4 lần3 lần4 lần1 lần1 lần
02-10-2022 2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần7 lần2 lần3 lần3 lần
01-10-2022 4 lần4 lần1 lần6 lần1 lần1 lần5 lần1 lần0 lần4 lần
30-09-2022 6 lần1 lần4 lần1 lần0 lần1 lần4 lần1 lần5 lần4 lần
29-09-2022 1 lần1 lần4 lần4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần6 lần2 lần
28-09-2022 1 lần4 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần5 lần1 lần
27-09-2022 1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần3 lần6 lần3 lần
26-09-2022 2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần7 lần1 lần4 lần3 lần
Tổng 24 lần26 lần25 lần32 lần22 lần24 lần36 lần23 lần34 lần24 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 06-10-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
05-10-2022 0 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần3 lần5 lần2 lần4 lần
04-10-2022 2 lần1 lần1 lần0 lần4 lần1 lần4 lần3 lần5 lần6 lần
03-10-2022 3 lần4 lần4 lần0 lần2 lần4 lần5 lần2 lần0 lần3 lần
02-10-2022 1 lần4 lần5 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
01-10-2022 4 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
30-09-2022 1 lần3 lần8 lần0 lần5 lần1 lần5 lần1 lần2 lần1 lần
29-09-2022 0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần6 lần4 lần2 lần2 lần
28-09-2022 2 lần3 lần4 lần5 lần0 lần1 lần4 lần3 lần4 lần1 lần
27-09-2022 6 lần3 lần2 lần1 lần4 lần3 lần0 lần1 lần4 lần3 lần
26-09-2022 2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần5 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
Tổng 21 lần27 lần37 lần20 lần28 lần19 lần36 lần28 lần26 lần28 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
05-10-2022 4 lần3 lần4 lần1 lần4 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần
04-10-2022 3 lần3 lần3 lần0 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần5 lần
03-10-2022 3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần4 lần2 lần5 lần4 lần0 lần
02-10-2022 4 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần
01-10-2022 1 lần4 lần3 lần6 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần4 lần
30-09-2022 7 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần0 lần4 lần2 lần
29-09-2022 5 lần5 lần4 lần4 lần4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần
28-09-2022 2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần5 lần4 lần1 lần2 lần3 lần
27-09-2022 4 lần2 lần5 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần5 lần3 lần
26-09-2022 0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần6 lần4 lần2 lần2 lần4 lần
Tổng 33 lần29 lần31 lần20 lần30 lần27 lần27 lần21 lần28 lần24 lần
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 6/10/2022
57,75
89,98
78,87
08,80
19,91
58,85
18,81
59,95
79,97
09,90
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 6/10/2022
27,72
79,97
37,73
29,92
23,32
07,70
77
67,76
09,90
39,93
ae788vz88789bmoto880
Backtotop