Thống kê đầu đuôi XSMB - Tổng hợp KQXSMB theo đầu đuôi

Hôm nay: Thứ hai, ngày 25/1/2021

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 25/1/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-01-2021 2 lần1 lần4 lần1 lần4 lần5 lần1 lần4 lần4 lần1 lần
23-01-2021 1 lần5 lần4 lần4 lần4 lần0 lần4 lần0 lần2 lần3 lần
22-01-2021 1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần6 lần4 lần4 lần2 lần
21-01-2021 2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần6 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
20-01-2021 3 lần2 lần1 lần4 lần4 lần1 lần4 lần3 lần3 lần2 lần
19-01-2021 2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần4 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
18-01-2021 4 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
17-01-2021 4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần7 lần2 lần2 lần5 lần
16-01-2021 3 lần2 lần3 lần4 lần4 lần0 lần6 lần2 lần1 lần2 lần
15-01-2021 4 lần3 lần5 lần2 lần5 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
Tổng 26 lần24 lần31 lần25 lần34 lần24 lần34 lần21 lần27 lần24 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 25-01-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
24-01-2021 2 lần4 lần2 lần3 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
23-01-2021 4 lần5 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần
22-01-2021 2 lần5 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần4 lần
21-01-2021 3 lần1 lần2 lần0 lần4 lần3 lần1 lần3 lần3 lần7 lần
20-01-2021 5 lần7 lần1 lần1 lần0 lần5 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
19-01-2021 3 lần2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần4 lần4 lần3 lần2 lần
18-01-2021 1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần1 lần3 lần5 lần4 lần
17-01-2021 3 lần4 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
16-01-2021 2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần3 lần4 lần6 lần1 lần
15-01-2021 3 lần1 lần2 lần5 lần1 lần3 lần3 lần3 lần5 lần1 lần
Tổng 28 lần34 lần20 lần23 lần25 lần28 lần24 lần29 lần36 lần23 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
24-01-2021 2 lần5 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần5 lần4 lần
23-01-2021 2 lần0 lần4 lần3 lần4 lần2 lần5 lần2 lần2 lần3 lần
22-01-2021 2 lần2 lần5 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
21-01-2021 4 lần0 lần2 lần3 lần4 lần3 lần4 lần4 lần2 lần1 lần
20-01-2021 5 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần
19-01-2021 3 lần4 lần6 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
18-01-2021 0 lần2 lần3 lần5 lần6 lần5 lần1 lần1 lần4 lần0 lần
17-01-2021 4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần5 lần3 lần2 lần
16-01-2021 4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần4 lần3 lần1 lần
15-01-2021 3 lần2 lần2 lần5 lần4 lần3 lần4 lần2 lần2 lần0 lần
Tổng 29 lần21 lần32 lần31 lần29 lần25 lần30 lần27 lần27 lần19 lần
Chưa mở thưởng
Cầu lô đẹp nhất ngày 25/1/2021
13,31
12,21
15,51
17,71
37,73
57,75
14,41
78,87
11,66
23,32
Cầu đặc biệt đẹp ngày 25/1/2021
28,82
27,72
26,62
23,32
22
25,52
24,42
38,83
78,87
18,81
Backtotop