Thống kê đầu đuôi XSMB - Tổng hợp KQXSMB theo đầu đuôi

Hôm nay: Chủ nhật, ngày 1/8/2021

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 1/8/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
31-07-2021 1 lần5 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần7 lần1 lần
30-07-2021 1 lần3 lần4 lần3 lần1 lần6 lần4 lần3 lần2 lần0 lần
29-07-2021 3 lần4 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần4 lần
28-07-2021 0 lần2 lần5 lần4 lần4 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
27-07-2021 4 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần4 lần5 lần5 lần
26-07-2021 2 lần3 lần2 lần5 lần0 lần1 lần4 lần3 lần4 lần3 lần
25-07-2021 4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần6 lần0 lần3 lần2 lần5 lần
24-07-2021 3 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần5 lần
23-07-2021 3 lần0 lần3 lần6 lần5 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
22-07-2021 2 lần5 lần3 lần2 lần3 lần0 lần3 lần5 lần1 lần3 lần
Tổng 23 lần28 lần25 lần33 lần22 lần22 lần26 lần31 lần29 lần31 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 01-08-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
31-07-2021 2 lần4 lần2 lần0 lần3 lần3 lần4 lần3 lần4 lần2 lần
30-07-2021 2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần6 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
29-07-2021 2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần5 lần3 lần2 lần3 lần
28-07-2021 1 lần4 lần6 lần2 lần1 lần4 lần3 lần0 lần3 lần3 lần
27-07-2021 0 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần4 lần6 lần2 lần1 lần
26-07-2021 4 lần3 lần1 lần3 lần5 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần
25-07-2021 2 lần1 lần3 lần4 lần3 lần4 lần4 lần0 lần2 lần4 lần
24-07-2021 2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần6 lần3 lần2 lần2 lần4 lần
23-07-2021 2 lần1 lần3 lần2 lần5 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần
22-07-2021 6 lần2 lần0 lần6 lần2 lần0 lần5 lần3 lần1 lần2 lần
Tổng 23 lần20 lần28 lần27 lần28 lần32 lần37 lần24 lần26 lần25 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
31-07-2021 4 lần2 lần5 lần4 lần0 lần4 lần4 lần0 lần3 lần1 lần
30-07-2021 3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần7 lần
29-07-2021 3 lần1 lần1 lần5 lần0 lần2 lần4 lần2 lần5 lần4 lần
28-07-2021 5 lần0 lần6 lần0 lần5 lần1 lần3 lần4 lần3 lần0 lần
27-07-2021 3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần5 lần1 lần
26-07-2021 2 lần0 lần2 lần6 lần2 lần4 lần5 lần0 lần2 lần4 lần
25-07-2021 3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần6 lần6 lần1 lần
24-07-2021 3 lần2 lần6 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần5 lần3 lần
23-07-2021 0 lần5 lần6 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
22-07-2021 3 lần4 lần4 lần2 lần3 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 29 lần22 lần33 lần26 lần21 lần28 lần30 lần21 lần36 lần24 lần
doithuongonline
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 1/8/2021
67,76
15,51
26,62
57,75
79,97
12,21
56,65
17,71
58,85
13,31
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 1/8/2021
12,21
25,52
29,92
23,32
26,62
17,71
19,91
16,61
18,81
69,96
Backtotop