Cao thủ Khánh Nguyễn chốt số ĐẸP tháng 09/2017

Thống kê chi tiết tỷ lệ trúng dịch vụ soi cầu miền bắc được tư vấn bởi cao thủ chốt số Khánh Nguyễn tháng 09/2017

Ngày Cầu đẹp cao thủ Khánh Nguyễn Kết Quả
30/09

55 – 67 – 73

Trúng lô 55
29/09 72 – 79 – 80 Trúng lô 72
28/09 38 – 79 – 63 Trượt
27/09 45 – 76 – 90 Trúng lô 45
26/09 98 – 68 – 40 Trúng lô 40
25/09 31 – 34 – 61  Trượt
24/09 31 – 34 – 61 Trúng lô 31, 34
23/09 61 – 75 – 34 Trúng lô 75
22/09 34 – 56 – 98 Trượt
21/09 43 – 85 – 89 Trúng lô 43, 89
20/09 07 – 68 – 73 Trúng lô, đề 73
19/09 46 – 03 – 65 Trúng lô, đề 46
18/09 52 – 70 – 89 Trúng lô 89
17/09 49 – 72 – 67 Trượt
16/09 71 – 97 – 25 Trượt
15/09 05 – 31 – 48 Trượt
14/09 56 – 74 – 85 Trượt
13/09 39 – 60 – 89 Trúng 39 – 89 – 60×2
12/09 73 – 99 – 08 Trúng 73
11/09 31 – 54 – 72 Trúng 31, 72
10/09 75 – 77 – 82 Trúng 75
09/09 89 – 90 – 95 Trúng 89
08/09 48 – 51 – 75 Trượt
07/09 41 – 52 – 63  Ăn to lô 41, đề 63
06/09 09 – 18 – 41 Trượt 🙁
05/09 35 – 59 – 56 Trúng 59
04/09 52 – 57 – 60 Trúng 57 – 60×2
03/09 46 – 52 – 66 Trúng 46
02/09 64 – 81 – 93 Trượt
01/09 46 – 68 – 79 Trúng 46

Danh Mục: Cao thủ chốt số,Khánh Nguyễn

Thẻ : ,