Cao thủ Khánh Nguyễn chốt số ĐẸP Tháng 08/2017

Thống kê chi tiết tỷ lệ trúng dịch vụ soi cầu miền bắc được tư vấn bởi cao thủ chốt số Khánh Nguyễn tháng 08/2017

Ngày Cầu đẹp cao thủ Khánh Nguyễn Kết Quả
31/08 01 – 10 – 00 Trúng lô 01-10
30/08 35 – 47 – 63 Trượt
29/08 34 – 48 – 57 Trượt
28/08 20 – 36 – 52 Trúng lô 20
27/08 55 – 53 – 71 Trượt
26/08 16 – 76 – 82 Trượt
25/08 06 – 23 – 52 Trượt
24/08 54 – 53 – 73 Trượt
23/08 08 – 47 – 70 Trúng lô 47 – 70
22/08 10 – 51 – 66 Trượt
21/08 68 – 79 – 86 Trượt
20/08 36 – 40 – 67 Trượt
19/08 08 – 34 – 79 Trượt
18/08 50 – 71 – 46 Trượt
17/08 36 – 75 – 84 Trúng lô 75
16/08 68 – 74 – 97 Trúng lô 74
15/08 37 – 45 – 73 Trượt
14/08 63 – 83 – 90 Trúng lô 83
13/08 86 – 89 – 48 Trượt
12/08 34 – 98 – 74 Trúng lô 34 – * 98 x 2* 74
11/08 09 – 90 – 50  Trượt
10/08 78 – 07 – 18 Trúng lô 07
09/08 44 – 30 – 94 Trượt
08/08 01 – 51 – 78 Trúng lô 78
07/08 98 – 51 – 91  Trượt
06/08 06 – 36 – 11 Trượt
05/08 86 – 41 – 78 Trúng lô 78
04/08 86 – 41 – 78 Trượt
03/08 23 – 93 – 73 Trúng lô 23
02/08 09 – 74 – 57 Trượt
01/08 09 – 74 – 57 Trúng lô 74

 

Thống kê Anh Vinh chốt số tháng 06/2017

 

Danh Mục: Cao thủ chốt số,Khánh Nguyễn

Thẻ : ,