Cao thủ Khánh Nguyễn chốt số tháng 07/2017

Thống kê chi tiết tỷ lệ trúng dịch vụ soi cầu miền bắc được tư vấn bởi cao thủ chốt số Khánh Nguyễn tháng 07/2017

Ngày Khánh Nguyễn Chốt Số Kết Quả
31/07 62 – 35 – 58 Trúng lô 35
30/07 85 – 15 – 04 Trúng lô 15
29/07 83 – 41 – 81 Trượt
28/07 76 – 94 – 79 Trúng lô 79
27/07 17 – 35 – 98 Trúng lô 35
26/07 87 – 28 – 16 Trúng lô 28
25/07 76 – 60 – 20 Trúng lô 20
24/07 56 – 89 – 52 Trượt
23/07 19 – 35 – 61 Trúng lô 61
22/07 15 – 38 – 82 Trượt
21/07 23 – 63 – 36 Trúng lô 63
20/07 17 – 45 – 95 Trượt
19/07 44 – 84 – 61 Trúng lô 61
18/07 90 – 05 – 15 Trượt
17/07 21 – 53 – 74 Trúng lô 74
16/07 65 – 59 – 38 Trượt
15/07 30 – 49 – 76 Trúng lô 49
14/07 65 – 41 – 48 Trúng lô 65
13/07 09 – 55 – 27 Trúng lô 09
12/07 67 – 16 – 09 Trượt
11/07 71 – 59 – 70 Trượt
10/07 47 – 39 – 25 Trúng lô 47
09/07 26 – 52 – 16 Trúng lô 52
08/07 65 – 53 – 40 Trượt
07/07 17 – 28 – 76 Trúng lô 76
06/07 15 – 97 – 64 Trượt
05/07 94 – 60 – 15 Trượt
04/07 98 – 72 – 65 Trúng lô 98×1 – 72×1
03/07 58 – 91 – 99 Trúng lô 58×2 – 99×1
02/07 15 – 60 – 55 Trúng lô 55×2 – 60×1
01/07 33 – 94 – 57 Trượt

 

Danh Mục: Cao thủ chốt số,Khánh Nguyễn

Thẻ : ,