Bảng thành tích chốt số của cao thủ soi cầu xsmb

Tỉ lệ trúng, trượt của chuyên gia bạch thủ lô, song thủ lô hàng ngày và của các cao thủ chốt số sẽ được chúng tôi tổng hợp tại đây. Anh em sẽ bao quát được hết cầu lô của các cao thủ. Cao thủ nào đang thông cầu, cao thủ nào cầu không ổn định để anh em ra tiền cho hợp lý

Xem chi tiết: Soi cầu bạch thủ lô VIP tháng 10 Cú pháp SMS: VIP BTL gửi 8777

Xem chi tiết: Soi cầu song thủ lô VIP tháng 10 Cú pháp SMS: VIP STL gửi 8777

Xem chi tiết: Cao thủ Anh Vinh chốt số VIP tháng 10 Cú pháp SMS: VIP AV gửi 8777

Xem chi tiết: Cao thủ Khánh Nguyễn chốt số tháng 10 Cú pháp SMS: VIP KN gửi 8777

Ngày Cầu Bạch Thủ Lô Cầu Song Thủ Lô Cầu Lô Anh Vinh Cầu Lô Khánh Nguyễn
 SMS Soạn: VIP BTL gửi 8777 Soạn: VIP STL gửi 8777 Soạn: VIP AV gửi 8777  Soạn: VIP KN gửi 8777
20/10 19 ( lót 74 ) – Đề chạm 1

Trúng lô 19

22 – 35

Trượt

01 – 11 – 78

Trượt

95 – 93 – 67

Trúng lô 67 (x2)

19/10 13 ( lót 56 ) – Đề chạm 3 (131)

Trúng đề 31

04 – 39

Trượt

05 – 53 – 85

Trúng lô 53

31 – 67 – 91

Trúng lô 31 (x2)

18/10 26 ( lót 90 ) – Đề chạm 7

Trúng lô 26, trúng đề 70

37 – 40

Trượt

47 – 69 – 86

Trượt

47 – 70 – 54

Trúng lô 70 (x2)

17/10 15 ( lót 71 ) – Đề chạm 2

Trúng lô 15, 71, đề chạm 2

17 – 30

Trượt

05 – 13 – 50

Trượt

26 – 57 – 68

Trúng lô 57

16/10 23 ( lót 93 ) – Đề chạm 1

Trúng lô 23

01 – 87

Trúng lô 01

16 – 61 – 86

Trượt

15 – 32 – 25

Trượt

15/10 25 ( lót 42 ) – Đề chạm 6

Trượt

15 – 83

Trượt

53 – 68 – 95

Trúng lô 68 (x2)

32 – 69 – 75

Trượt

14/10 49 ( lót 64) – Đề Chạm 3

Trúng lô 64

02 – 84

Trúng lô 02, 84

27 – 31 – 72

Trúng lô 72(x2)

05 – 34 – 89

Trượt

13/10 25 ( lót 98 ) – Đề Chạm 8: 282, 484, 686

Trúng đề 28

05 – 63

Trượt

34 – 79 – 97

Trượt

21 – 73 – 84

Trượt

12/10 19 ( lót 46 )

Trượt

04 – 25

Trúng lô, đề 04

28 – 29 – 92

Trúng lô 92

55 – 63 – 05

Trượt

11/10 28 ( Lót 94 )

Trúng lô 28

19 – 63

Trượt

26 – 68 – 84

Trúng lô 26, 68

15 – 25 – 99

Trượt

10/10 09 ( lót 73 )

Trúng lô 09

04 – 30

Trúng lô 30

34 – 59 – 90

Trúng lô 59

86 – 88 – 95

Trúng lô 86

09/10 20 ( lót 55 )

Trượt

05 – 12

Trượt

38 – 44 – 62

Trượt

34 – 59 – 90

Trúng lô 59

08/10 39 ( lót 50 )

Trượt

06 – 37

Trượt

05 – 26 – 35

Trượt

34 – 68 – 80

Trượt

07/10 80 ( lót 23 )

Trượt

05 – 29

Trượt

34 – 57 – 81

Trượt

37 – 52 – 85

Trúng lô 52

06/10 59 ( lót 30 )

Trượt

08 – 78

Trúng lô 78

06 – 37 – 54

Trượt

10 – 66 – 72

Trúng lô 66, 72

05/10 38 ( lót 09 )

Trượt

07 – 27

Trúng lô 07, 27

78 – 16 – 97

Trượt

13 – 37 – 55

Trượt

04/10 05 ( lót 60 )

Trúng lô 05, 60, trúng đề chạm 7

17 – 74

Trượt

10 – 78 – 80

Trượt

89 – 92 – 06

Trượt

03/10 24 ( lót 73 )

Trúng lô 24

96 – 55

Trúng lô 55

25 – 30 – 72

Trúng lô 25, 30, 72

15 – 70 – 95

Trúng lô 70

02/10 28 ( lót 85 )

Trúng lô 28(x2), 85

34 – 72

Trượt

15 – 27 – 50

Trượt

04 – 29 – 65

Trúng lô 29

01/10 87 ( lót 27 )

Trượt

02 – 53

Trượt

13 – 36 – 94

Trúng lô: 36(x2), 94 (x2)

37 – 41 – 63

Trúng: lô, đề 63

Anh em lựa chọn cho mình cầu lô sáng nhất, đang ổn định nhất đề theo nhé. Chúc anh em luôn dành chiến thắng

Danh Mục: cao thu soi cau xsmb

Thẻ : ,