soi-cau-mb

Thống kê chốt số cầu Bạch Thủ Lô miền Bắc


Soi cầu xsmb hôm nay - Thống kê lịch sử chốt số cầu Bạch Thủ Lô miền Bắc hằng ngày:

Bạch Thủ Lô - Lịch sử chôt số tháng 08:

Soi cầu bạch thủ ngày hôm nay: Đang Chốt Số

Soi cầu bạch thủ ngày 20/08: 24 ( lót 76 ) - Trúng 24

Soi cầu bạch thủ ngày 19/08: 05 ( lót 91 ) - Trúng 05

Soi cầu bạch thủ ngày 18/08: 59 ( lót 72 ) - Trúng 56

Soi cầu bạch thủ ngày 17/08: 54 ( lót 68 ) - Trượt

Soi cầu bạch thủ ngày 16/08: 60 ( lót 94 ) - Trượt

Soi cầu bạch thủ ngày 15/08: 70 ( lót 31 ) - Trúng 70 - 31

Soi cầu bạch thủ ngày 14/08: 95 ( lót 51 ) - Trượt

Soi cầu bạch thủ ngày 13/08: 70 ( lót 37 ) - Trúng 37x3 - 70x1

Soi cầu bạch thủ ngày 12/08: 48 ( lót 91 ) - Trượt

Soi cầu bạch thủ ngày 11/08: 35 ( lót 95 ) - Trượt

Soi cầu bạch thủ ngày 10/08: 06 ( lót 60 ) - Trượt

Soi cầu bạch thủ ngày 09/08: 36 ( lót 56 ) - Trúng 36 x 2

Soi cầu bạch thủ ngày 08/08: 06 ( lót 80 ) - Trượt

Soi cầu bạch thủ ngày 07/08: 32 ( lót 15 ) - Trượt

Soi cầu bạch thủ ngày 06/08: 70 ( lót 30 ) - Trượt

Soi cầu bạch thủ ngày 05/08: 95 ( lót 13 ) - Trượt

Soi cầu bạch thủ ngày 04/08: 73 ( lót 52 ) - Trượt

Soi cầu bạch thủ ngày 03/08: 81 ( lót 70 ) - Trượt

Soi cầu bạch thủ ngày 02/08: 18 ( lót 93 ) - Trượt

Soi cầu bạch thủ ngày 01/08: 01 ( lót 91 ) - Trúng 01 - 91

Bạch Thủ Lô - Lịch sử chôt số tháng 07:

Soi cầu bạch thủ ngày hôm nay: Đang Chốt Số

Soi cầu bạch thủ ngày 31/07: 59 ( lót 70 ) - Trúng 70 x 2

Soi cầu bạch thủ ngày 30/07: 19 ( lót 81 ) - Trúng 81

Soi cầu bạch thủ ngày 29/07: 02 ( lót 21 ) - Trượt

Soi cầu bạch thủ ngày 28/07: 05 ( lót 52 ) - Trượt

Soi cầu bạch thủ ngày 27/07: 19 ( lót 70 ) - Trượt

Soi cầu bạch thủ ngày 26/07: 92 ( lót 07 ) - Trúng 07

Soi cầu bạch thủ ngày 25/07: 29 ( lót 73 ) - Trượt

Soi cầu bạch thủ ngày 24/07: 81 ( lót 19 ) - Trúng 19 x 2

Soi cầu bạch thủ ngày 23/07: 39 ( lót 93 ) - Trúng 39

Soi cầu bạch thủ ngày 22/07: 09 ( lót 18 ) - Trượt

Soi cầu bạch thủ ngày 21/07: 02 ( lót 81 ) - Trượt

Soi cầu bạch thủ ngày 20/07: 28 ( lót 90 ) - Trúng 28

Soi cầu bạch thủ ngày 19/07: 23 ( lót 42 ) - Trượt

Soi cầu bạch thủ ngày 18/07: 93 ( lót 21 ) - Trượt

Soi cầu bạch thủ ngày 17/07: 81 ( lót 42 ) - Trượt

Soi cầu bạch thủ ngày 16/07: 50 ( lót 06 ) Trúng 06

Soi cầu bạch thủ ngày 15/07: 02 ( lót 48 ) - Trượt

Soi cầu bạch thủ ngày 14/07: 81 ( lót 89 ) - Trượt

Soi cầu bạch thủ ngày 13/07: 15 ( lót 52 ) - Trúng 15

Soi cầu bạch thủ ngày 12/07: 75 ( lót 32 ) - Trượt

Soi cầu bạch thủ ngày 11/07: 39 ( lót 03 ) - Trúng 39x1 03x2 ( Quá đậm đà )

Soi cầu bạch thủ ngày 10/07: 58 ( lót 98 ) - Trượt

Soi cầu bạch thủ ngày 09/07: 06 ( lót 41 )Trúng 06

Soi cầu bạch thủ ngày 08/07: 15 ( lót 06 )Trúng 15

Soi cầu bạch thủ ngày 07/07: 18 ( lót 36 ) - Trượt

Soi cầu bạch thủ ngày 06/07: 37 ( lót 95 ) - Trúng 95 x 2

Soi cầu bạch thủ ngày 05/07: 60 ( lót 62 ) - Trượt

Soi cầu bạch thủ ngày 04/07: 10 ( lót 21 ) - Trúng 10 - 21

Soi cầu bạch thủ ngày 03/07: 27 ( lót 80 ) - Trúng 27

Soi cầu bạch thủ ngày 02/07: 60 ( lót 65 ) Trúng 60

Soi cầu bạch thủ ngày 01/07: 56 ( lót 92 ) - Trúng 92

Bạch Thủ Lô - Lịch sử chôt số tháng 06:

Cầu bạch thủ ngày 30/06: 06 ( lót 68 ) - Trượt

Cầu bạch thủ ngày 29/06: 15 ( lót 72 ) - Trượt

Cầu bạch thủ ngày 28/06: 85 ( lót 48 ) - Trượt

Cầu bạch thủ ngày 27/06: 03 ( lót 09 ) - Trúng 03

Cầu bạch thủ ngày 26/06: 50 ( lót 03 ) - Trượt

Cầu bạch thủ ngày 25/06: 31 ( lót 75 ) - Trượt

Cầu bạch thủ ngày 24/06: 38 ( lót 98 ) - Trượt

Cầu bạch thủ ngày 23/06: 13 ( lót 15 ) - Trúng 13 x 1

Cầu bạch thủ ngày 22/06: 02 ( lót 61 ) - Trượt

Cầu bạch thủ ngày 21/06: 56 ( lót 23 ) - Trượt

Cầu bạch thủ ngày 20/06: 25 ( lót 98 ) - Trúng 98 x 1

Cầu bạch thủ ngày 19/06: 94 ( lót 02 ) - Trúng 02 x 1

Cầu bạch thủ ngày 18/06: 54 ( lót 12 ) - Trượt

Cầu bạch thủ ngày 17/06: 15 ( lót 39 ) - Trượt

Cầu bạch thủ ngày 16/06: 69 ( lót 32 ) - Trượt

Cầu bạch thủ ngày 15/06: 80 ( lót 18 ) - Trượt

Cầu bạch thủ ngày 14/06: 48 ( lót 10 ) - Trúng 48 - 10

Cầu bạch thủ ngày 13/06: 38 ( lót 12 ) - Trúng 38

Cầu bạch thủ ngày 12/06: 17 ( lót 50 ) - Trượt

Cầu bạch thủ ngày 11/06: 26 ( lót 76 ) - Trượt

Cầu bạch thủ ngày 10/06: 12 ( lót 93 ) - Trượt

Cầu bạch thủ ngày 09/06: 10 ( lót 38 ) - Trúng 38 x 2

Cầu bạch thủ ngày 08/06: 07 ( lót 71 ) - Trượt

Cầu bạch thủ ngày 07/06: 48 ( lót 85 ) - Trúng 48 x 2

Cầu bạch thủ ngày 06/06: 14 ( lót 57 ) - Trượt

Cầu bạch thủ ngày 05/06: 07 ( lót 60)  - Trúng 07 x 1

Cầu bạch thủ ngày 04/06: 15 ( lót 50 ) - Trúng 15 - 50

Cầu bạch thủ ngày 03/06: 81 ( lót 32 ) - Trượt

Cầu bạch thủ ngày 02/06: 03 ( lót 89 ) - Trúng 89 x 1

Cầu bạch thủ ngày 01/06: 10 ( lót 71 ) - Trượt
SOI CẦU XSMBSoicauxsmb trên FB